Service

En komprimator behöver regelbunden service och ingen anläggning är den andra lik, därför anpassar vi vårt servicekoncept specifikt för varje anläggning och varje kunds önskemål. Väljer du att teckna ett serviceavtal försäkrar du dig om hög driftsäkerhet.

CompeX Avfallsteknik service erbjuder
• fasta priser
• personlig servicetekniker
• rådgivning
Våra medarbetare fortbildar sig kontinuerligt för att  känna till nya normer, regler, material och tekniker. Compex Avfallsteknik erbjuder totallösningar som tar hand om din avfallsutrustning.
Avtalsservice - tryggt och enkelt.

Alla servicebesök dokumenteras skriftligt.

 

 

CompeX Avfallsteknik servicetjänster

 

  • Akutservice

Vid situationer, då eventuellt reparationer och/eller justeringar behövs.

  • Avtalsservice

Det innefattar regelbundna servicebesök i förebyggande syfte,  för lång och störningsfri drift.

  • Komprimator optimering

Här erbjuder vi hjälp med att skapa en kostnadseffektiv
anläggning. Genom att mäta, justera och dokumentera
optimerar vi driften.

Reparation

Vi utför reparationer på de flesta komprimatorer/avfallsutrustningar som kan tänkas förekomma på marknaden. Detta gäller såväl mobila som stationära anläggningar. Allt från hydraulik till el & svets jobb.

Vår kunskap är bred och vi tvekar därför inte att anta nya utmaningar.

Installation

När det gäller installation av komprimatorer/avfallsutrustning utför vi arbetet med största noggrannhet vad beträffar kvalité & funktion. Vi har mångårig erfarenhet av olika praktiska tillämpningar och är vana med att samordna olika kompetenser för att få till ett bra slutresultat.
Vår tekniker utför installationerna i enlighet med gällande policy.
När vi installerar en utrustning tänker vi även på underhålls- och serviceaspekterna. Allt ska vara lätt att komma åt för att anläggningen ska vara så lätt- och snabbservad som möjligt.

Ombyggnad/Konstruktion

Vi utför konstruktionsändringar på komprimatorer då de inte alltid passar kundens behov till fullo.
Ibland kan små förändringar göra stora skillnader i komprimatorns användningsområde eller i personalens förhållningssätt till densamma.

Då en stor investering gjorts och det senare visar sig att maskinen inte håller måttet, kan ibland små förändringar avhjälpa detta.
Vi ser problemlösning som en del i vår vardag och omsätter därför gärna ideér och tankar till aktiv handling.