Kontor

Rosie Wendt

E-mail: rw@compexab.se

Telefon: 08-12058601

Address: Enkelvägen 8

Post.nr:13757 Tungelsta

Service

Peter Geberg

E-mail: pg@compexab.se

Telefon :08-12058601

Mobil: 070-731 13 99

Address: Enkelvägen 8

Post.nr: 13757 Tungelsta

Gör din felanmälan här

Ring 08-12058601 eller fyll i formuläret nedan.