Företaget

Affärsidé:

Compex AB bedriver en verksamhet som i första hand tillhandahåller service, reparation, installation och ombyggnad av maskinell utrustning för avfallshantering, samt utbildning och konsultation inom dessa områden.                                                                                                             


Policys

Kvalitétspolicy:

Compex AB har kundens behov och önskemål i fokus, där  samarbete, tillgänglighet och hög kompetens i tekniska och praktiska lösningar är företagets utgångspunkter. Vi arbetar med kvalitétsutveckling genom tydliga mål och fortlöpande, regelbundna utvärderingar.

Miljöpolicy:

Compex AB arbetar efter och tar ansvar över beslut kring materialanvändning och förfarande utifrån gällande miljölagstiftning.